Opravy a záruka na fonendoskopy Littmann


Servis a opravy fonendoskopov 3M™ Littmann®

Zistite, či sa na váš fonendoskop Littmann vzťahuje záruka. V prípade poruchy počas záručnej doby, kontaktujte Vášho predajcu 3M Littmann. Za účelom údržby alebo pozáručné opravy láskavo kontaktujte servisné stredisko.


 • Okrúhla ikona začiarknutia na štíte.

  Informácie o záruke na fonendoskopy Littmann

  Dátum začiatku plynutia je deň, kedy ste si fonendoskop Littmann zakúpili. Tento dátum je možné overiť podľa pôvodného potvrdenia o kúpe.

  Ak sa počas záručnej doby vyskytne nejaká materiálová alebo výrobná chyba, opravíme váš fonendoskop Littmann bezplatne, s výnimkou prípadov zjavného zneužitia alebo náhodného poškodenia.

  Uplynula už záruka? Žiadny problém. Poskytujeme cenovo dostupné opravy fonendoskopov Littmann, ktoré zahŕňajú výmenu ušných hadičiek, membrán, obrúb, nechladivých okrajov a ušných vložiek. Náhradné diely a príslušenstvo si môžete zakúpiť u našich distribútorov, společností Medihum, s.r.o. a Mixxer Medical, s.r.o.

  Záručné lehoty podľa jednotlivých modelov

  Fonendoskop Littmann® Master Cardiology™ – 7 rokov

  Fonendoskop Littmann® Cardiology STC – 6 rokov

  Fonendoskop Littmann® Cardiology III™ – 5 rokov

  Fonendoskop Littmann® Classic III™ – 5 rokov

  Fonendoskop Littmann® Master Classic II™ – 3 roky

  Fonendoskop Littmann® Classic II S.E. – 3 roky

  Fonendoskop Littmann® Classic II Infant – 3 roky

  Fonendoskop Littmann® Classic II Pediatric – 3 roky

  Elektronický fonendoskop Littmann® Model 3200 – 2 roky

  Elektronický fonendoskop Littmann® Model 3100 – 2 roky

  Fonendoskop Littmann® Select a Lightweight II S.E. – 2 roky

  Výukové fonendoskopy Littmann® – 3 roky