Najčastejšie otázky k fonendoskopom Littmann


Všeobecné otázky k fonendoskopom


Čistenie a údržba fonendoskopov Littmann


Informácie o výrobkoch k fonendoskopom Littmann


Elektronické fonendoskopy

 • Aké sú výhody elektronického fonendoskopu?
  Mnoho zvukov srdca a pľúc, ktoré z rôznych dôvodov ťažko počuť, možno potenciálne prehliadnuť aj pri normálnom počúvaní. Zosilnenie spolu s redukciou šumu z okolia vám pomáhajú počuť tie zvuky, ktoré treba počuť.
 • Elektronické fonendoskopy 3M™ Littmann® Model 3200 dokážu odfiltrovať v priemere 85 % šumu z okolitého prostredia, ktorý by mohol interferovať s auskultáciou, bez eliminovania dôležitých telesných zvukov. Takže je oveľa nižšia pravdepodobnosť, že prepočujete potrebné zvuky v hlučnom pracovnom prostredí, a to až o 13 % než v prípade starších modelov.
 • Fonendoskopy Littmann model 3200 dokážu využívať tri typy batérií podľa vašich potrieb. Na ovládanie vášho elektronického fonendoskopu použite jednu AA alkalickú, lítiovú alebo NiMH batériu. Preferovaným typom batérie je alkalická. Preto v prípade použitia lítiovej alebo NiMH batérie musíte v ponuke nastavení elektronického fonendoskopu zmeniť typ batérie, aby sa na displeji zobrazovala životnosť batérie správne. Lítiová batéria je nenabíjateľná batéria, ktorá sa odporúča v prípade používania fonendoskopu pri nízkych teplotách a zvyčajne má dlhšiu životnosť ako alkalická batéria. Batéria NiMH je nabíjateľná batéria (vyžaduje sa externá nabíjačka).
 • Nie. Elektronické fonendoskopy bez batérie nefungujú.
 • V prvom rade je veľmi dôležité mať fonendoskop nasadený správne. Všetky fonendoskopy Littmann majú náhlavnú časť, ktorá je zahnutá a navrhnutá tak, aby sedela vo vašich ušiach správne. Toto je správne nastavenie polohy: Držte fonendoskop s ušnými hadičkami vertikálne. Pri vkladaní ušných vložiek do uší by mali zahnuté ušné hadičky smerovať dopredu, smerom k vášmu nosu.

  Po správnom nastavení polohy fonendoskopu upravte zosilnenie zvuku pomocou tlačidiel „+“ a „-“. Uistite sa, že samotný stred rezonátora je v dostatočnom kontakte s telom pacienta. V strede rezonátora sa nachádza zvukový snímač. Ak stále nie je počuť žiadny zvuk, obráťte sa na technickú podporu 3M na čísle 1-800-228-3957, alebo použite formulár „Kontaktujte nás“

 • Pri používaní elektronických fonendoskopov 3M™ Littmann® Model 3200 existuje niekoľko dôležitých techník, pomocou ktorých môžete výrazne zvýšiť kvalitu vyšetrenia.

  Zvukový senzor, ktorý sníma všetky zvuky, je pomerne malý a nachádza sa v samotnom strede rezonátora (pre orientáciu môžete zložiť membránu a pozrieť si príslušné značenie pod bielou nálepkou). Plocha okolo zvukového senzora sa na zbere zvuku nepodieľa. Preto je dôležité sústrediť kontaktný bod na tele pacienta do samotného stredu rezonátora.

  V prípade používania elektronických fonendoskopov Littmann postačuje iba jemný kontakt. To platí pre manipuláciu s fonendoskopom aj pre jeho kontakt s telom pacienta. Nadmerný prítlak môže mať za následok rušivé zvuky.

  Aby bola kvalita zvuku optimálna, kontakt s telom pacienta musí byť rovnomerný a konzistentný. Pohyb rezonátora má za následok zvuk trenia. Dobrý postup je začať vyšetrenie auskultáciou pri nižšej úrovni zosilnenia. Ak potom narazíte na nejaký ťažko počuteľný zvuk, upravte zosilnenie smerom nahor. Používanie zosilnenia iba podľa momentálnej potreby zníži rušivé zvuky počas vyšetrenia.

  A napokon, je veľmi dôležité poznať rozdiel medzi technikou používania neelektronických fonendoskopov a elektronických fonendoskopov Littmann. Mierne zaobchádzanie s elektronickým fonendoskopom Littmann, jemný kontakt s telom pacienta, sústredenie kontaktného bodu do stredu rezonátora a stabilné pohyby zabezpečia najvyššiu možnú kvalitu zvuku pri vyšetrení.

 • Batéria fonendoskopu Littmann model 3200 vydrží približne 60 hodín nepretržitého používania. (Životnosť batérie môže byť kratšia v závislosti od použitia funkcie Bluetooth®.) Pred úplným vybitím batérie zaznie výstražný tón, ktorý oznamuje, že batérii zostávajú iba dve hodiny nepretržitého používania. Keď sa zobrazuje logo Littmann®, prístroj je v pohotovostnom režime, ktorý šetrí životnosť batérie. Do aktívneho režimu prístroj prepnete ťuknutím na membránu alebo stlačením tlačidla. Ak chcete fonendoskop vypnúť, buď neurobte nič (fonendoskop sa vypne po uplynutí časového obdobia vychádzajúceho z nastavenia POWER), alebo stlačte tlačidlo napájania na dve sekundy (vhodnejšia možnosť).

  Existuje niekoľko možností, ako maximalizovať životnosť batérie:

  1. Minimalizovanie času zobrazenia podsvietenia šetrí životnosť batérie. Vyberte možnosť Menu > BACKLITE (Podsvietenie) a potom DISABLE (Vypnúť) alebo ON DMND (Na požiadanie). Možnosť DISABLE úplne vypne podsvietenie. V prípade možnosti ON DMND sa podsvietenie aktivuje iba po stlačení tlačidla napájania. Ak je podľa vás podsvietenie na čítanie displeja potrebné, vyberte možnosť Menu > BACKLITE > ALWAYS. Tým sa aktivuje podsvietenie pri polovičnej spotrebe energie, ktoré zabezpečí vizuálnu pomoc a zároveň minimalizuje spotrebu energie.

  2. Aktivovanie funkcie Auto On/Auto Off šetrí životnosť batérie (by mala byť predvolene zapnutá). Túto funkciu možno prispôsobiť tak, aby umožňovala rôzne dlhý čas pred aktivovaním pohotovostného režimu. Ak chcete optimalizovať životnosť batérie, vyberte možnosť Menu > POWER > LOW. Tým sa fonendoskop nastaví tak, aby sa prepol do pohotovostného režimu po 10 sekundách nečinnosti.

  Kvalita zvuku zostane konštantná aj pri nízkej úrovni nabitia batérie. Elektronický fonendoskop nebude bez batérie fungovať.

 • Bezdrôtová technológia Bluetooth® je komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorá nahrádza káble pripájajúce prenosné alebo pevné zariadenia, pričom je zachovaná vysoká úroveň bezpečnosti. Kľúčové vlastnosti technológie Bluetooth sú robustnosť, nízka spotreba energie a nízke náklady. Špecifikácia Bluetooth definuje jednotnú štruktúru pre širokú škálu zariadení, ktoré sa navzájom spájajú a komunikujú.
 • Nie. Spolu s fonendoskopom Littmann model 3200 sa dodáva aj adaptér USB Bluetooth® (dongle). Stačí pripojiť adaptér Bluetooth k počítaču pomocou portu USB a počítač bude možné spojiť pomocou funkcie Bluetooth. Pre optimálne fungovanie sa odporúča používať bezdrôtový kľúč dongle dodávaný spolu s fonendoskopom Littmann model 3200.
 • Fonendoskop Littmann model 3200 používa spojenie Bluetooth triedy 2 s maximálnym dosahom 10 metrov. Dosah spojenia Bluetooth sa zníži, keď sa medzi fonendoskopom Littmann model 3200 a počítačom nachádzajú nejaké prekážky (steny, nábytok, ľudia atď.). Ak chcete zlepšiť komunikáciu cez Bluetooth, skráťte vzdialenosť alebo nechajte voľný priestor medzi fonendoskopom Littmann model 3200 a externým zariadením.
 • Ako sa dá optimalizovať bezdrôtová komunikácia cez Bluetooth®?

  Pre optimálne fungovanie bezdrôtového pripojenia je dôležité, aby boli rezonátor fonendoskopu a bezdrôtový kľúč dongle v bezprostrednej blízkosti a aby medzi nimi neboli žiadne prekážky. Steny, nábytok aj osoby znižujú kvalitu bezdrôtového signálu.

  Umiestnenie fonendoskopu a bezdrôtového adaptéra je pre dobré bezdrôtové spojenie rozhodujúce. V niektorých prípadoch môže viesť k výraznému zlepšeniu aj použitie predlžovacieho kábla USB, ktorý nadvihne adaptér alebo zmení jeho orientáciu. Spoločnosť 3M odporúča použiť predlžovací kábel USB StarTech Desktop alebo podobné zariadenie, ktoré možno zakúpiť u mnohých predajcov na internete alebo v obchode s elektronikou.

  Počas zaznamenávania môže pomôcť, ak bude počítač vedľa pacienta (nie za ním), aby telo pacienta neblokovalo dráhu signálu. Rezonátor držte pevne špičkami prstov (nie uzavretou dlaňou), aby mohla bezdrôtová anténa fungovať optimálne. Minimalizujte vzdialenosť medzi fonendoskopom a počítačom. Vzdialenosť do 3 m by mala byť možná vo väčšine prípadov obvyklého použitia.

  Pri fungovaní pripojenia hrá úlohu aj prevádzkové prostredie. Bezdrôtové telefóny, príslušenstvo pre mobilné telefóny, mikrovlnné rúry aj počítačové Wi-Fi zariadenia môžu zhoršovať výkon pripojenia a mali by ste ich vziať do úvahy, ak je výkon pripojenia nedostatočný.

 • Mnoho vedeckých štúdií o koexistencii s technológiou Bluetooth realizovaných spoločnosťou 3M aj inými inštitúciami preukázalo, že Bluetooth neinterferuje s inými bezdrôtovými zariadeniami/technológiami. Technológiu Bluetooth okrem toho výrazne podporuje aj Continua (skupina SIG pre telemedicínu). Len nedávno bol ustanovený nový profil Bluetooth pre zdravotnícke zariadenia – Bluetooth Health Device Profile (komunikačný protokol plug-and-play BT pre zdravotnícke aplikácie) a už sú preň dostupné aj prvé kompatibilné produkty. Okrem toho aj iné zariadenia s technológiou podobnou našej boli schválené pre prostredia kritickej starostlivosti vrátane operačných sál a jednotiek intenzívnej starostlivosti.
 • Nie. Elektronický fonendoskop Littmann model 3200 nie je kompatibilný so žiadnymi načúvacími prístrojmi Bluetooth.
 • Zvuk sa predvolene prehráva priamo späť do fonendoskopu Littmann model 3200 cez Bluetooth. Počúvanie zvukov predtým zaznamenaných pomocou fonendoskopu Littmann model 3200 sa odporúča, keďže kvalita zvuku bude identická so zvukom, ktorý ste počuli počas záznamu. Ak je ikona pripojenia zelená (v StethAssist™ alebo Cardioscan®), skúste zvýšiť hlasitosť zvuku stlačením tlačidla „+“ na fonendoskope.

  Ak je začiarknuté políčko „Play to PC“ (Prehrať na PC), zvuk sa prehrá cez reproduktory počítača namiesto fonendoskopu. Z dôvodu nízkofrekvenčných zvukov v rámci auskultácie môžu mať reproduktory počítača (najmä natívne reproduktory prenosných počítačov) veľmi zlý zvukový výstup, ktorý môže vytvárať dojem, že sa zvuky neprehrávajú. Ak je zvolená možnosť „Play to PC“, vhodné je použiť slúchadlá. Reproduktory počítača síce záznam prehrajú tiež, ale obvykle skreslia nízkofrekvenčné zvuky. Najlepšou alternatívou v prípade prehrávania zaznamenaných zvukov poslucháčom je použiť zvukový systém so stredovými reproduktormi a subwooferom.

 • Zvukové súbory sa prenášajú cez pripojenie Bluetooth®. Bluetooth je bezpečný spôsob prenosu súborov. Súbory prenesené cez Bluetooth sú šifrované a je možné ich prečítať len v počítači, ktorý je pripojený k elektronickému fonendoskopu Littmann model 3200.
 • Predtým, ako budete môcť prenášať údaje medzi dvoma zariadeniami Bluetooth®, musia byť najprv elektronicky „spárované“. Spárovanie je proces vyhľadania a autentifikácie, ktorý umožní fonendoskopu Littmann model 3200 s funkciou Bluetooth komunikovať s iným zariadením s funkciou Bluetooth a ktorý vytvorí prepojenie medzi týmito dvoma zariadeniami ako dôveryhodnými. Hoci aplikácia StethAssist sa dá spárovať s až ôsmimi rôznymi zariadeniami s funkciou Bluetooth, v jednom momente môže komunikovať len s jedným spárovaným zariadením. Okrem toho nie je možné spárovať dva fonendoskopy Littmann model 3200 navzájom.

  Po spárovaní sa fonendoskop Littmann model 3200 môže pripojiť k počítaču s nainštalovanou aplikáciou StethAssist. Vyberte možnosť CONNECT stlačením a uvoľnením tlačidla (M). LCD displej signalizuje, že je prepojenie Bluetooth aktívne. Fonendoskop sa automaticky prepne späť do prevádzkového stavu.

 • Littmann odporúča fonendoskop čistiť po každom pacientovi s tampónom namočeným v 70 % roztoku izopropylalkoholu. Fonendoskop neponárajte do žiadnej kvapaliny, ani ho nijako nesterilizujte. Viac informácií o čistení elektronických aj mechanických fonendoskopov nájdete na stránke Čistenie a údržba
 • Prejdite na stránku www.littmann.com/stethassist, kde si môžete stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu softvéru StethAssist, ktorý je teraz kompatibilný aj s počítačmi Macintosh.
 • StethAssist™ je softvér používaný spolu s elektronickým fonendoskopom 3M™ Littmann® model 3200 na zaznamenávanie a zobrazovanie zvukov srdca a iných fyziologických akustických signálov. Softvér StethAssist spolupracuje s fonendoskopom Littmann model 3200 a dá sa nainštalovať na počítači, ktorý spĺňa stanovené požiadavky.
 • Elektronické fonendoskopy 3M™ Littmann® model 3200 boli podrobené skúškam odolnosti voči tekutinám, pádu, skúškam čistenia, funkčnosti tlačidiel a iným prísnym testom, aby sa zabezpečilo, že dokážu vydržať aj v tých najťažších podmienkach. Pevná liatinová konštrukcia a odolná chrómovaná povrchová úprava rezonátora vydržia roky používania. Fonendoskopy Littmann model 3200 sú testované na prevádzku pri teplotách -30 °C až 40 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 15 – 93 %.
 • Pri každom zapnutí fonendoskopu musím meniť úroveň zosilnenia. Dá sa nastaviť iná predvolená úroveň zosilnenia?
  Áno. Vyberte úroveň zosilnenia, ktorú chcete nastaviť ako predvolenú. Stlačte tlačidlo M a potom stláčajte tlačidlo „-“, až kým sa nevyberie možnosť SET VOL, a potom opäť stlačte tlačidlo M. Predvolená úroveň zosilnenia bola zmenená na novú hodnotu, ktorú označuje malá značka na zvislej čiare vedľa ikony hlasitosti.
 • Áno. Vyberte typ filtra, ktorý chcete nastaviť ako predvolený. Stlačte tlačidlo M a potom stláčajte tlačidlo „-“, až kým sa nevyberie možnosť SET FLTR, a potom opäť stlačte tlačidlo M. Predvolený typ filtra bol zmenený na iný.
 • Fonendoskopy Littmann model 3200 sú navrhnuté tak, aby sa pomocou nich dali vyšetrovať osoby všetkých veľkostí vrátane dojčiat a malých detí. Akustický snímač má priemer 15 mm, čiže asi ako malý gombík alebo minca, a nachádza sa v strede rezonátora. Preto je na dosiahnutie optimálnej kvality zvuku pri počúvaní pacienta potrebné dotýkať sa ho iba samotným stredom rezonátora.
 • Keď chcete zachytiť srdcový tep pacienta, mal by byť v kontakte s telom pacienta samotný stred rezonátora, keďže tu sa nachádza zvukový snímač. Prvotné vypočítanie srdcového tepu si vyžaduje päť sekúnd konzistentného snímania tepu a aktualizovanie prebieha každé dve sekundy. Tep bude následne zobrazený 10 sekúnd po prerušení kontaktu rezonátora s pacientom. Pred prvým načítaním údajov sa na displeji zobrazia dve čiarky (--). Aj v prípade tepu mimo rozsahu 30 – 199 úderov za minútu sa na displeji zobrazia dve čiarky (--).

  Zobrazenie tepu na základe akustického snímania je najpresnejšie, keď je fonendoskop Littmann model 3200 umiestnený blízko vrcholu srdca pacienta. Možno ho monitorovať v ľubovoľnom režime filtra a pri akejkoľvek hlasitosti. Ak sa tep mení z konzistentného na nekonzistentný alebo ak je v miestnosti priveľký hluk, pacient sa hýbe alebo dochádza k zvukom pľúc počas auskultácie, namiesto hodnoty tepu sa tiež zobrazia dve čiarky (--). Vaša schopnosť zisťovať srdcovú frekvenciu pacienta sa postupom času zlepší s praxou. Funkcia snímania tepu srdca je určená a otestovaná iba na použitie u ľudí.

 • Aj keď spoločnosť 3M neposkytuje službu gravírovania, viacero predajcov fonendoskopov Littmann túto službu má vo svojej ponuke. Obráťte sa priamo na nich.
 • Údaje o cenách získate od ľubovoľného predajcu fonendoskopov Littmann. Ceny sa medzi jednotlivými predajcami môžu líšiť. V sekcii Kde kúpiť si vyhľadajte najbližšieho predajcu.
 • Poskytujeme kompletné služby opravy a servisu fonendoskopov Littmann, aby váš prístroj zvládal každodennú záťaž. Nepokúšajte sa elektronický fonendoskop opraviť svojpomocne. Obráťte sa na servisné stredisko 3M Health Care na čísle 1-800-228-3957, alebo použite kontaktný formulár.
 • Dva roky záruky na celý prístroj.
 • Nie. Bohužiaľ tieto modely elektronických fonendoskopov už spoločnosť 3M neopravuje kvôli nedostupnosti komponentov.

Systém 3M™ Littmann® TeleSteth™