Využívanie nastaviteľnej technológie


 • Na hornom nákrese je znázornený jemný prítlak na nastaviteľnú membránu, ktorým sa prenášajú nízkofrekvenčné zvuky, na dolnom nákrese je znázornený silnejší tlak na prenos vysokofrekvenčných zvukov.

  Jednoduché prepínanie medzi počúvaním vysokých alebo nízkych frekvencií.

  • Technológia nastaviteľnej membrány je vynález 3M, ktorý uľahčuje a zefektívňuje auskultáciu pacientov. Umožňuje vám počúvať rôzne typy zvukov jednoduchou zmenou prítlaku rezonátora fonendoskopu 3M™ Littmann®.
  • Takmer všetky fonendoskopy Littmann majú aspoň jednu nastaviteľnú membránu. (Výnimkou sú elektronické, pediatrické a neonatologické modely.) Ich nastaviteľná technológia prakticky eliminuje nutnosť skladať, prevracať a meniť polohu rezonátora, aby bolo možné počúvať rôzne zvuky.
  • Zatiaľ čo fonendoskopy iných značiek si vyžadujú odskrutkovanie a výmenu membrány a zvonu, fonendoskopy Littmann sú stelesnením ľahkosti a jednoduchosti používania.
  • Ak chcete počúvať nízkofrekvenčné zvuky, dotýkajte sa pacienta rezonátorom jemne. V tejto polohe je membrána „zavesená“, čo jej umožňuje prenášať nízkofrekvenčné zvuky.
  • Ak chcete počúvať vysokofrekvenčné zvuky, rezonátor pevne pritlačte. Zatlačením rezonátora sa pohyb membrány obmedzí. Tým zablokujete (alebo stlmíte) nízkofrekvenčné zvuky, čo vám umožní počuť zvuky vyšších frekvencií.